Kwartalnik WSEiZ nr 2 (9) 2003

Kolejny numer "Wiadomości Uczelnianych" poświęcony jest Wydziałowi Zarządzania. Przedstawia sylwetki prof. dr hab. Alicji Kusińskiej i prof. dr. hab. Henryka Adamczyka. Zawiera artykuły poświęcone konferencjom naukowym, przedmiotom badania operacyjne i podstawy marketingu, wycieczce Koła Naukowego, artykuł o Mazowieckim Parku Krajobrazowym artykuł o metrologii oraz artykuły studentów.