Kwartalnik WSEiZ nr 3 (10) 2003

Numer poświęcony kierunkowi Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury. Prezentuje sylwetki: prof. dr hab. Elżbiety Wysockiej i prof. dr. hab. arch. Wojciecha Zabłockiego. Zawiera artykuły o: historii architektury i sztuki, galerii uczelnianej, praktykach studenckich we Lwowie, Narwiańskim Parku Narodowym, konkursie na modernizację szpitala oraz artykuły studentów.