Kwartalnik WSEiZ nr 1 (11) 2004

11 numer czasopisma Wiadomości Uczelniane ukazał się w listopadzie 2004. Poświęcony po raz trzeci Architekturze Krajobrazu opisuje współpracę między kierunkami Architektury Krajobrazu KUL i WSEiZ, prezentuje sylwetki prof. dr hab. inż. Jana Pali oraz prof. dr hab. inż. Kazimierza Mynetta, zawiera m.in artykuły: "Acer Negudo i mój doktorat", "Najpierw były autostrady", "Rekreacyjna funkcja lasów", "Masoneria a osiemnastowieczny ogród krajobrazowy" oraz "50 lat Tatrzańskiego Parku Narodowego", a także 7 artykułów studentów naszej Uczelni. Prócz tego w Wiadomościach nr 11 opisane zostały praktyki zawodowe studentów kierunku Architektura Krajobrazu i Architektura i Urbanistyka, zaprezentowano również wystawę fotograficzną "Europa i Daleki Wschód" autorstwa mgr inż. Miłosza Walerzaka.