Kwartalnik WSEiZ nr 2 (13) 2005

Numer 13 czasopisma poświęcony był Wydziałowi Zarządzania. Rektor WSEiZ prof. dr hab. inż. Jan Misiak przedstawił 10 lat kształcenia inżynierów w WSEiZ. Zaprezentowano sylwetkę prof. dr. hab. inż. Andrzeja Królikowskiego z okazji jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej, badawczej i naukowo-dydaktycznej. Wspomniano zmarłego prof. dr. hab. arch. Jacka Nowickiego. Przedstawione zostały sylwetki prof. dr. hab. arch. Witolda Wernera i prof. dr. hab. inż. arch. Mieczysława Kochanowskiego. Zostały omówione niektóre przedmioty na Wydziale Zarządzania: przedmioty „biznesowe” przedstawił prof. dr hab. Witold Werner; podstawy projektowania architektonicznego – prof. dr inż. arch. Krzysztof Muszyński; projektowanie architektoniczne (semestry IV, V i VI) – dr inż. arch. Ewa Taras-Żebrowska; projektowanie architektoniczne (semestr VII) – mag inż. arch. Jan Fiszer. Artykuły w czasopiśmie: spostrzeganie barw – mgr inż. arch. Tomasz Leszczyński; ćwiczenie malarskie – światło we wnętrzu – mgr sztuki Piotr Pańkowski; rzeźba i modelowanie – mgr sztuki Tadeusz Tchórzewski; Warszawskie ZOO – dr weterynarii Ewa Zbornikowska; XXII Kongres UIA 2005 – Istambuł 2005 – Katarzyna Mariańska i Urszula Pastek. Prof. dr inż. arch. Krzysztof Muszyński przedstawił Koło Naukowe Architektów, a Bartłomiej Lechowski (prezes Koła) – Naukowe Koło Geologiczne. Znalazły się także informacje o wystawie mgr. sztuk pięknych Pawła Jasionowskiego. Na III okładce polecano książkę „Ekologia miasta” Henryka Zimnego.