Kwartalnik WSEiZ nr 1 (12) 2005

Numer 12 czasopisma poświęcony był Wydziałowi Ekologii. Czasopismo zawiera relację z debaty nt. recyklingu sprzętu elektronicznego i elektrycznego w Polsce jaka odbyła się WSEiZ, a także relację z konferencji studenckiej. Wspominani są zmarli profesorowie: prof. dr inż. Marek F. Roman i prof. dr hab. inż. Jan Juda. Prezentowany jest jubileusz prof. dr, hab. inż. Jana R. Dojlido. Przedstawiono sylwetki prof. dr. hab. Krzysztofa W. Opalińskiego i prof. dr hab. inż. Marka Degórskiego. Prof. dr hab. Marek Degórski przedstawił geografię jako dyscyplinę naukową. Mgr inż. Jerzy Misiak dyrektor KPN zaprezentował 45-letnią historię Kampinoskiego Parku Narodowego, a prof. dr Kazimierz Dyguś – konferencję dotyczącą tejże historii. Prof. dr Kazimierz Dyguś i mg inż. Grzegorz Marczewski (absolwent Wydziału Ekologii) omówili 53. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Dr Urszula Somorowska zrelacjonowała międzynarodową konferencję w Turynie (ERB2004). Inwazje biologiczne w Polsce były tematem artykułu dr. Piotra Mędrzyckiego. Przedstawiono mgr. inż Leszka Kuśmierskiego, absolwenta Wydziału Ekologii WSEiZ, autora pracy wyróżnionej przez Ministra Środowiska. Krajobraz jako temat dzieła sztuki – to artykuł mgr Ireny Wełnickiej, a kwestia ściągania – artykuł prof. dr hab. Ewy Bulskiej. Mgr inż. Ireneusz Kuciński, absolwent Wydziału Ekologii WSEiZ jest autorem artykułu o zabytkach .Mgr inż. Katarzyna Ulejczyk, absolwentka Wydziału Ekologii WSEiZ jest autorką artykułu o zanieczyszczeniu powietrza. Samorząd Studencki podzielił się wrażeniami z zajęć z mikrobiologii na Akademii Medycznej. Marcin R. Ilczuk i Marek Kowalski to autorzy artykułu o Towarzystwie Przyrodniczym „Bocian”. Na III stronie okładki została zarekomendowana książka „Ekonomika Ochrony Wód Powierzchniowych” autorstwa Rafała Miłaszewskiego.