Kwartalnik WSEiZ nr 1 (14) 2006

14 numer czasopisma poświęcony był Wydziałowi Ekologii. Przedstawiono sylwetki prof. dr hab. Aleksandry Macioszczyk; prof. dr. hab. Kazimierza Gniadka oraz prof. dr hab. Marka Gromca. Dr inż. Edward Zbieć zaprezentował chromatograf gazowy a dr Tadeusz Bulski – metody spektrometryczne. Zaprezentowano Koła Naukowe działające przy Wydziale Ekologii, m.in. Uczelniane Koło Naukowe Ekologów; Naukowe Koło Geologiczne WSEiZ; Koło Naukowe Stosowanej Ekologii Roślin. Dr Hanna Werblan-Jakubiec przedstawiła Czytelnikom Ogród Botaniczny UW. Studenci Marek i Jacek Bogusz zapoznali Czytelników ze swoimi pasjami. Zamieszczono reportaż z Wielkiego Balu Absolwentów z okazji 10-lecia założenia Uczelni. Na III okładce polecano książkę „Zastosowanie nowych technologii w sektorze ochrony środowiska” pod redakcją Marka Gromca i Norberta Słowika.