Kwartalnik WSEiZ nr 1 (15) 2007

Numer 15 czasopisma poświęcony był Wydziałowi Architektury. Prezentował nowego prodziekana Wydziału prof. dr. inż Wojciecha Dornowskiego. Wspominał Profesora Gustawa T. Rakowskiego i Prof. Adolfa J. Szczepińskiego. Przedstawiał sylwetki prof. dr. hab. Janusza Janeckiego, prof. dr Andrzeja Michałowskiego i prof. dr. inż. Marka Mędrzyckiego. Omówione zostały przedmioty: prace projektowe (prof. dr Andrzej Michałowski); projektowanie obiektów architektury krajobrazu (mgr inż. arch. Jakub Botwina) oraz fakultet: fotografia przyrodnicza i stosowana (dr Bonifacy Gałka). Mgr inż. Miłosz Walerzak zaprezentował badania naukowe pt. Analiza kompozycji przestrzennej. Czasopismo zawierało artykuły mgr. sztuki Piotra Pańkowskiego, mgr sztuki Ireny Wełnickiej, mgr Marii Komorowskiej. Artykuł o „Zofiówce prof. dr. Andrzeja Michałowskiego i doc. dr. inż. Jerzego Wojtatowicza. Poleski Park Narodowy przedstawili Czytelnikom mgr inż. Elżbieta Kowalik i dr inż. Dariusz Piasecki, a Ogród w Klaudynie-Laskach – mgr inż. Włodzimierz Popławski. W czasopiśmie znalazł się także wywiad z Yanessą Alexis studentką Wydziału Architektury, reprezentantką Polski na zawodach kick-boxingu.