Охорона навколишнього середовища


 • Рівень навчання: бакалаврат;
 • Кваліфікація: iнженер;
 • Напрям навчання: охорона навколишнього середовища;
 • Форма навчання: денна або заочна;
 • Тривалість навчання: 3,5 роки;
 • Мова: польська або англійська. • Рівень навчання: магістратура;
 • Кваліфікація: магістр-інженер;
 • Напрям навчання: охорона навколишнього середовища;
 • Форма навчання:денна або заочна;
 • Тривалість навчання: 1,5 роки;
 • Мова: польська або англійська.


ОНЛАЙН-РЕЄСТРАЦІЯ

 

Дбай про оточення!

 


Iнженер

Охорона Навколишнього Середовища є МІЖДИСЦИПЛІНАРНИМ напрямком навччання, який поєднує навчання з діапазону природничих наук зі знаннями про управління, економіку, технічні науки, сільським господарством, Лісничим та правом. Напрямок готує ФАХІВЦІВ, які мають навички програмування, організації та проведення контролі бізнесу в галузі охорони і формування навколишнього середовища на локальному, регіональному і національному рівні.

studia warszawa

Перспектива працевлаштування

Особливо цінуються зараз фахівці в області придбання та використання відновлюваних джерел енергії; планування та координація води і стічних вод, впровадження сучасних систем управління відходами, поліпшення логістичних процесів в галузі охорони навколишнього середовища та використання її ресурсів, розвиток природних експертиз, звіти про навколишнє середовище, і програми про розвиток регіонів, районів та муніципалітетів.

На даному напрямі пропонуємо дві спеціальності

ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ, ВОДНЕ ТА ВІДХОДОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Дана спеціальність готує найзатребуваніших фахівців на ринку, технічної компетентності в галузі охорони навколишнього середовища. Спеціалізація дозволяє інтегрувати знання та навички: а) Використання і застосування відновлюваних джерел енергії (біопаливо, сонячна, геотермальна, і т.д.); б) Охорона вод та господарство стічних вод; в) Переробка, утилізація та використання відходів. Так сформований широкий і взаємодоповнюючий комплекс компетенцій, який дозволяє досягти більшої ефективності та мобільності на сучасному динамічно-мінливому ринку праці.

ОХОРОНА БІОСФЕРИ І УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ НАВКОЛОШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Дана спеціальність готує фахівців, які володіють інженерними та організаційно-менеджерскими навичками в сфері: інвентаризації і класифікації природи; розробки природних експертиз, звітів впливу на навколишнє середовище і програм сталого розвитку регіонів, районів і муніципатів; планування і управління територій Natura 2000 та іншими національними формами охорони природи; моніторингу навколишнього середовища; впровадження на підприємствах нормативних систем екологічного менеджменту; оцінки економічної ефективності заходів по охороні навколишнього середовища та пошуку джерел їх фінансування; програмування дій у сфері озеленення та благоустрою територій з високою природною цінностю.

Mагістр-інженер

Навчання на магістратурі на факультеті Охорона Навколишнього Середовища дозволяє отримати РОЗШИРЕНІ, поглибленні, ГРУНТОВНІ ЗНАННЯ, і широкий набір навичок. Студент має можливість набути інженерну і громадську компетентність, в сфері екології, щоб реалізувати творчі і професійні завдання, в областях програмування, організації, керування або контролю діяльності; на місцевому, регіональному, національному і глобальному рівнях , відповідно до принципів етики. Нашим пріоритетом є приготування студентів до об’єктивної оцінки стану навколишнього середовища, прогнозування змін, вибору економічних і громадських механізмів, а також планування діяльності, щоб поліпшити існуючу ситуацію.

dzienne zaoczne

Перспектива працевлаштування

На випускників чекають місця праці, які зв’язані з: охороною повітря, води і ґрунту; пошуком і використанням відновними джерелами енергії; економікою водопостачання і каналізації; переробкою сміття; нагляд за навколишніми загрозами здоров’я; політикою навколишнього середовища, просторовою і екологічною економікою; розвитком просторового і навколишнього середовища; плануванням і фінансуванням проектів в області охорони навколишнього середовища.Навчальні програми

Ознайомтесь, будь ласка, з навчальною програмою на 2016/2017 навчальний рік.

2016/17