Охорона навколишнього середовища


 • Рівень навчання: бакалаврат;
 • Кваліфікація: iнженер;
 • Напрям навчання: охорона навколишнього середовища;
 • Форма навчання: денна або заочна;
 • Тривалість навчання: 3,5 роки;
 • Мова: польська або англійська.

 • Рівень навчання: магістратура;
 • Кваліфікація: магістр-інженер;
 • Напрям навчання: охорона навколишнього середовища;
 • Форма навчання:денна або заочна;
 • Тривалість навчання: 1,5 роки;
 • Мова: польська або англійська.

ОНЛАЙН-РЕЄСТРАЦІЯ

 

Дбай про оточення!

 


Iнженер

Охорона Навколишнього Середовища є МІЖДИСЦИПЛІНАРНИМ напрямком навччання, який поєднує навчання з діапазону природничих наук зі знаннями про управління, економіку, технічні науки, сільським господарством, Лісничим та правом. Напрямок готує ФАХІВЦІВ, які мають навички програмування, організації та проведення контролі бізнесу в галузі охорони і формування навколишнього середовища на локальному, регіональному і національному рівні.

studia warszawa

Перспектива працевлаштування

Особливо цінуються зараз фахівці в області придбання та використання відновлюваних джерел енергії; планування та координація води і стічних вод, впровадження сучасних систем управління відходами, поліпшення логістичних процесів в галузі охорони навколишнього середовища та використання її ресурсів, розвиток природних експертиз, звіти про навколишнє середовище, і програми про розвиток регіонів, районів та муніципалітетів.

На даному напрямі пропонуємо три спеціальності

ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ, ВОДНЕ ТА ВІДХОДОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Вивчаючи спеціальність Відновлення джерел енергії, управління водами та відходами студенти отримають знання, вміння і суспільні компетенції, що дозволяють аналізувати умови технічні, екологічні, економічні та правові в галузі: використання та застосування відновлюваних джерел енергії (біопаливо, сонячна енергія, вітроенергетика, геотермальна енергія тощо), охорона вод та водно-стічна економіка, а також використання та утилізація відходів. Завдяки такому сформованому комплементарному комплексі компетенцій, ви станете бажаним фахівцем на динамічно розвиваючому ринку праці.

ОХОРОНА БІОСФЕРИ

Вивчаючи спеціальність Охорона біосфери, студенти отримають знання щодо правових та економічних умов інвестування в охорону навколишнього середовища, захисту і формування ландшафту та оцінки впливу на навколишнє середовище. Студенти дізнаються про правила використання "зеленого" маркетингу, навчаться професійно проводити експертизу, інвентаризацію та екологічну оцінку. Студенти отримають інтегровані компетенції в області інженерної та організаційно-управлінської діяльності, економічної ефективності підприємств, охорони навколишнього середовища, а також систем екологічного менеджменту на виробничих підприємствах.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Вивчаючи спеціальність Енергоефективність, студенти отримають знання про:

 • системи зберігання енергії,
 • проектування енергетичних систем,
 • ринок енергії та енергетику в цілому,
 • екологічну рівновагу,
 • теплоізоляцію,
 • екологічний транспорт та ряд суміжних галузей.

Студенти отримають навички для проведення енергоаудиту (як компаній, будівель, так і вуличного освітлення). Обов'язок проведення енергоаудиту виникає із Закону про енергозбереження та стосується кожного великого підприємства. Проведення такої різновидності аудиту надзвичайно затребувана на ринку праці.

Mагістр-інженер

Навчання на магістратурі на факультеті Охорона Навколишнього Середовища дозволяє отримати РОЗШИРЕНІ, поглибленні, ГРУНТОВНІ ЗНАННЯ, і широкий набір навичок. Студент має можливість набути інженерну і громадську компетентність, в сфері екології, щоб реалізувати творчі і професійні завдання, в областях програмування, організації, керування або контролю діяльності; на місцевому, регіональному, національному і глобальному рівнях , відповідно до принципів етики. Нашим пріоритетом є приготування студентів до об’єктивної оцінки стану навколишнього середовища, прогнозування змін, вибору економічних і громадських механізмів, а також планування діяльності, щоб поліпшити існуючу ситуацію.

dzienne zaoczne

Перспектива працевлаштування

На випускників чекають місця праці, які зв’язані з: охороною повітря, води і ґрунту; пошуком і використанням відновними джерелами енергії; економікою водопостачання і каналізації; переробкою сміття; нагляд за навколишніми загрозами здоров’я; політикою навколишнього середовища, просторовою і екологічною економікою; розвитком просторового і навколишнього середовища; плануванням і фінансуванням проектів в області охорони навколишнього середовища.

На даному напрямі пропонуємо чотири спеціальності

ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ, ВОДНЕ ТА ВІДХОДОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Навчаючись на спеціальності Відновлювані джерела енергії, управління відходами та водними ресурсами (магістратура), студенти отримають знання в галузі проектування та планування систем для комплексного використання та застосування різноманітних відновлюваних джерел енергії у поєднанні з можливістю програмування, впровадження та контролю сучасних рішень у сфері водопостачання, каналізації та відходів.

ЕНЕРГОМЕНЕДЖЕР

Вивчаючи спеціальність Енергоменеджер, студенти отримають компетенції в сфері управління енергією в організації, муніціпалітеті або на підприємстві. На даній спеціальності, студенти дізнаються про ефективне використання енергії та вмітимуть використовувати ці знання на практиці, щоб зменшити витрати енергії та здійснювати контроль над викидами в атмосферу.

МЕНЕДЖЕР НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Вивчаючи спеціальність Менеджер навколишнього середовища на підприємстві студенти отримають знання та навички щодо оптимізації діяльності підприємства з точки зору охорони навколишнього середовища. Навчаться керувати компанією так, аби вона була соціально відповідальною та діяла в гармонії з навколишнім середовищем. Студенти зможуть робити висновки на підставі енергетичного аудиту, впроваджувати в діяльність підприємства норми з системи управління охороною навколишнього середовища, а також зможуть підготувати оцінку впливу на навколишнє середовище для відповідних інвестиційних проектів.

ЗДОРОВ'Я І НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Навчаючись на спеціальності Здоров’я і навколишнє середовище, студенти отримають знання в сфері ідентифікації і ліквідації загроз здоров'ю в середовищі, викликані фізичними, хімічними, біологічними і психосуспільними чинниками, а також зможуть реалізувати програми по запобіганню впливу шкідливих чинників на навколишнє середовище.Навчальні програми

Ознайомтесь, будь ласка, з навчальною програмою на 2019/2020 навчальний рік.

Навчальн програми – iнженер

Навчальн програми – магістр-інженер