Управління і інженерія виробництва • Рівень навчання: бакалаврат;
 • Кваліфікація: iнженер;
 • Напрям: управління та технологія виробництва;
 • Тривалість навчання: 3,5 роки;
 • Мова: польська,
 • Форма навчання: денна або заочна;

 • Рівень навчання: магістратура;
 • Кваліфікація: магістр інженер;
 • Напрям: управління та технологія виробництва;
 • Тривалість навчання: 1,5 роки;
 • Мова: польська;
 • Форма навчання: денна або заочна;
  – на денній формі навчання заняття проводяться
  в п’ятниці (від 15:00), суботи та неділі,
  – на заочній формі навчання заняття проводяться тільки
  в суботи та неділі.

ОНЛАЙН-РЕЄСТРАЦІЯ

 

Володій технологіями майбутнього!

 


Iнженер

Ціллю економіки є виробництво товарів, які задовольняють людські потреби. Для їх виробництва потрібні спеціальні технології. Якщо ви хочете більше знати про УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМИ РЕСУРСАМИ, то вас зацікавить цей факультет. Навчаючись, ви отримаєте знання і освоїте навички, зв'язаніз вибраною областю техніки і з проблемами в сфері управління, економіки і права.

studia warszawa


Перспектива працевлаштування

Випускник цього факультету є великою цінністю, бо має міждисциплінарні знання і набір навичок. Підготовленний до роботи в виробничих підприємствах, він буде цінним робітником в сфері послуг - всюди, де технічні ресурси мають ключову роль в діях підприємства, також матиме освоєнні методи управління людськими і фінансовими ресурсами. Добре підготований до роботи, яка стосується комп'ютерів і інформатики, матиме компетенцію для відкриття власного бізнесу.

Даний напрям включає чотири спеціальності

БЕЗПЕКА В БІЗНЕСІ

В цьому напрямку зможеш отримати знання в області управління процесами безпеки в виробничих підприємствах, в сфері послуг, корпораціях та державних установах. Навчишся не тільки визначати внутрішні загрози, але й ті, що виникають в результаті дефіциту міжособового спілкування між різними групами компанії.

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

В цьому напрямку отримаєш знання і практичні навички, що дозволять ефективно реалізувати завдання, з якими стикаються сучасні підприємтва. Дізнаєшся нові концепції, тенденції і інструменти в області ергономіки, безпеки і здоров'я в роботі, а також системи, які допомагають керувати оточенням праці. Краще зрозумієш можливості застосування і використання досягнень науки і техніки для оптимізації залежності між людиною і роботою, а також умови і терміни її роботи.

ЛОГІСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

В цьому напрямку ти зможеш розширити знання в сфері логістичних процесів і обладнань, також транспортних засобів, які використовуються в процесі виробництва, постачання і розподілу товарів. Після закінчення навчання будеш добре підготовленний до виконання завдань в діапазоні управління транспортом і збереження.

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Основним приорітетом в програмі є акцент на менеджерський аспект виробничого процесу, управління і контроль виробничих приладів, потоку сировини, напівфабрикатів і продуктів, не зневажаючи людських і інформаційних ресурсів.

Магістр-інженер

Запрошуємо на магістратуру на факультет Управління і Інжинерії Продукції ВИПУСКНИКІВ УЕіУ або ІНШИХ УНІВЕРСИТЕТІВ. Унікальна спеціалізація присвячена не тільки випускникам технічних факультетів, а також економічних, художніх і юридичних. Також варто знати, що маємо магістерську програму з економічного і технічного факультетів. В УЕіУ можна вчитись на магістратурі і отримати другу вищу освіту.

Даний напрям включає чотири спеціальності

БРЕНД-МЕНДЖМЕНТ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ця спеціальність призначена для тих, хто прагне розширити свої знання в області менеджменту і маркетингу, а також хоче здобути навички управління виробництвом і маркою в підприємстві. Цілью навчання є підготовлення працівників виробничих підприємств до виготовлення і реалізації рішень, які пов'язані з управлінням торговою маркою і портфелем брендів підприємств.

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ця спеціальність призначена для тих, хто прагне розширити свої знання в області маркетингу і манеджменту, не зосереджуючись на конкретному секторі економіки. Під час навчання ти дізнаєшся, як керувати виробничим підприємством і забеспечити технічні послуги, а також отримаєш навички в області економічних, організаційних і юридичних проблем.

УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ І ЛОГІСТИКА

В цьому напрямку ти опануєш правила логістики і організації транспорту, насамперед, автомобільним, а також авіатранспорту, водного і залізничного. Ефективне управління транспортом набирає цінності в зв'язку з глобалізацією економіки, а розташування нашої країни в європейскій транспортній системі дозволяє розвиток послуг транзитного транспорту, що може забезпечити привабливе місце праці для випускників цієй спеціальності.


Навчальні програми

Ознайомтесь, будь ласка, з навчальною програмою на 2019/2020 навчальний рік.

Навчальн програми – інженер

Навчальн програми – магістр-інженер